33
1263
MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) (9dn20gb6z)
3, II, (D/E)

Data for UN 1263, MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) (9dn20gb6z)

UN-nummer 1263
Navn MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) (9dn20gb6z)
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 163 367 640C 650
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser PP1
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T4
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1 TP8 TP28
Tank kode for ADR tank L1,5BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20