663
1238
METYLKLORFORMIAT
6.1 (3 + 8), I, (C/D)

Data for UN 1238, METYLKLORFORMIAT

UN-nummer 1238
Navn METYLKLORFORMIAT
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering TFC
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1+3+8
Farenummer 663
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/D)
Spesielle bestemmelser 354 551
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P602
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP8 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T22
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L15CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TU15 TE19 TE21
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S9 S14