X338
1183
ETYLDIKLORSILAN
4.3 (3 + 8), I, (B/E)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 1183, ETYLDIKLORSILAN

UN-nummer 1183
Navn ETYLDIKLORSILAN
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WFC
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.3+3+8
Farenummer X338
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (B/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P401
Spesielle emballeringsbestemmelser RR7
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T14
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2 TP7
Tank kode for ADR tank L10DH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TU23 TE21 TM2 TM3
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23 CV11
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20