33
1139
OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) [_cmw21_]
3, II, (D/E)

Data for UN 1139, OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) [_cmw21_]

UN-nummer 1139
Navn OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) [_cmw21_]
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3+8
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 640C
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T4
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1 TP8
Tank kode for ADR tank L1,5BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20