33
1133
LIM som inneholder brannfarlig væske
3, I, (D/E)

Data for UN 1133, LIM som inneholder brannfarlig væske

UN-nummer 1133
Navn LIM som inneholder brannfarlig væske
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 500 ml
Unntatte mengder E3
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP7 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T11
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1 TP8 TP27
Tank kode for ADR tank L4BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20