265
1067
DINITROGENTETROKSID (NITROGENDIOKSID)
2.3 (5.1 + 8), (C/D)

Data for UN 1067, DINITROGENTETROKSID (NITROGENDIOKSID)

UN-nummer 1067
Navn DINITROGENTETROKSID (NITROGENDIOKSID)
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 2TOC
Emballasjegruppe
Faresedler 2.3+5.1+8
Farenummer 265
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/D)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T50
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP21
Tank kode for ADR tank PxBH(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU17 TA4 TT9
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36 CV13
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S14