0508
1-HYDROKSYBENZOTRIASOL, VANNFRI, tørr eller fuktet med mindre enn 20 masseprosent vann
1.3C, (C5000D)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0508, 1-HYDROKSYBENZOTRIASOL, VANNFRI, tørr eller fuktet med mindre enn 20 masseprosent vann

UN-nummer 0508
Navn 1-HYDROKSYBENZOTRIASOL, VANNFRI, tørr eller fuktet med mindre enn 20 masseprosent vann
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.3C
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C5000D)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P114(b)
Spesielle emballeringsbestemmelser PP48 PP50
Bestemmelser om samemballering MP20 MP18
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2 V3
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1