0500
TENNERSAMMENSTILLINGER, IKKE ELEKTRISKE for sprengning
1.4S, (E)
Ubegrenset mengde

Data for UN 0500, TENNERSAMMENSTILLINGER, IKKE ELEKTRISKE for sprengning

UN-nummer 0500
Navn TENNERSAMMENSTILLINGER, IKKE ELEKTRISKE for sprengning
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4S
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 347
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P131
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1