0452
GRANATER, ØVELSES, hånd eller gevær
1.4G, (E)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0452, GRANATER, ØVELSES, hånd eller gevær

UN-nummer 0452
Navn GRANATER, ØVELSES, hånd eller gevær
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4G
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 172
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P141
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23 MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1