0441
LADNINGER, RETTET, uten detonator
1.4S, (E)
Ubegrenset mengde

Data for UN 0441, LADNINGER, RETTET, uten detonator

UN-nummer 0441
Navn LADNINGER, RETTET, uten detonator
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4S
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 347
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P137
Spesielle emballeringsbestemmelser PP70
Bestemmelser om samemballering MP23
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1