0411
PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT; PETN) med ikke under 7 masseprosent voks
1.1D, (B1000C)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0411, PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT; PETN) med ikke under 7 masseprosent voks

UN-nummer 0411
Navn PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT; PETN) med ikke under 7 masseprosent voks
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.1D
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B1000C)
Spesielle bestemmelser 131
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P112(b) P112(c)
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP20
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2 V3
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1