0343
NITROCELLULOSE, MYKNET med ikke under 18 masseprosent mykner
1.3C, (C5000D)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0343, NITROCELLULOSE, MYKNET med ikke under 18 masseprosent mykner

UN-nummer 0343
Navn NITROCELLULOSE, MYKNET med ikke under 18 masseprosent mykner
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.3C
Emballasjegruppe
Faresedler 1+7c
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C5000D)
Spesielle bestemmelser 105 393
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P111
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP20
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1