0337
FYRVERKERI
1.4S, (E)
Ubegrenset mengde

Data for UN 0337, FYRVERKERI

UN-nummer 0337
Navn FYRVERKERI
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4S
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 645
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P135
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23 MP24
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1