0334
FYRVERKERI
1.2G, (B1000C)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0334, FYRVERKERI

UN-nummer 0334
Navn FYRVERKERI
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.2G
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B1000C)
Spesielle bestemmelser 645
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P135
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23 MP24
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2 V3
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3 CV12
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1