1.5D
0331
SPRENGSTOFF, TYPE B (SPRENGMIDDEL, TYPE B)
1.5D, (B1000C)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0331, SPRENGSTOFF, TYPE B (SPRENGMIDDEL, TYPE B)

UN-nummer 0331
Navn SPRENGSTOFF, TYPE B (SPRENGMIDDEL, TYPE B)
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.5D
Emballasjegruppe
Faresedler 1.5+6.2
Farenummer 1.5D
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B1000C)
Spesielle bestemmelser 617
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P116 IBC100
Spesielle emballeringsbestemmelser PP61 PP62 PP64
Bestemmelser om samemballering MP20
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1 TP17 TP32
Tank kode for ADR tank S2,65AN(+)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5
Kjøretøy for tanktransport EX/III
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2 V12
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1