0303
AMMUNISJON, RØYK med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholder stoff som er giftig ved innånding
1.4G (6.1), (E)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0303, AMMUNISJON, RØYK med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholder stoff som er giftig ved innånding

UN-nummer 0303
Navn AMMUNISJON, RØYK med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholder stoff som er giftig ved innånding
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4G
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4+6.1
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P130 LP101
Spesielle emballeringsbestemmelser PP67 L1
Bestemmelser om samemballering MP23
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1