0248
INNRETNINGER, VANNAKTIVERBARE med sprengladning, utstøterladning eller drivladning
1.2L, (B)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 0248, INNRETNINGER, VANNAKTIVERBARE med sprengladning, utstøterladning eller drivladning

UN-nummer 0248
Navn INNRETNINGER, VANNAKTIVERBARE med sprengladning, utstøterladning eller drivladning
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.2L
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (B)
Spesielle bestemmelser 274
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P144
Spesielle emballeringsbestemmelser PP77
Bestemmelser om samemballering MP1
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3 CV4
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1