0246
AMMUNISJON, RØYK, HVITT FOSFOR med sprengladning, utstøterladning eller drivladning
1.3H, (C)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0246, AMMUNISJON, RØYK, HVITT FOSFOR med sprengladning, utstøterladning eller drivladning

UN-nummer 0246
Navn AMMUNISJON, RØYK, HVITT FOSFOR med sprengladning, utstøterladning eller drivladning
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.3H
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P130 LP101
Spesielle emballeringsbestemmelser PP67 L1
Bestemmelser om samemballering MP23
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1