0212
SPORLYS FOR AMMUNISJON
1.3G, (C5000D)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0212, SPORLYS FOR AMMUNISJON

UN-nummer 0212
Navn SPORLYS FOR AMMUNISJON
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.3G
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C5000D)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P133
Spesielle emballeringsbestemmelser PP69
Bestemmelser om samemballering MP23
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3 CV14
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1