0209
TRINITROTOLUEN (TNT), tørr eller fuktet med under 30 masseprosent vann
1.1D, (B1000C)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0209, TRINITROTOLUEN (TNT), tørr eller fuktet med under 30 masseprosent vann

UN-nummer 0209
Navn TRINITROTOLUEN (TNT), tørr eller fuktet med under 30 masseprosent vann
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.1D
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B1000C)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P112(b) P112(c)
Spesielle emballeringsbestemmelser PP46
Bestemmelser om samemballering MP20
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2 V3
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3 CV4
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1