0161
KRUTT, RØYKSVAKT
1.3C, (C5000D)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0161, KRUTT, RØYKSVAKT

UN-nummer 0161
Navn KRUTT, RØYKSVAKT
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.3C
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C5000D)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P114(b)
Spesielle emballeringsbestemmelser PP50 PP52
Bestemmelser om samemballering MP20 MP24
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2 V3
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1