0114
GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN) FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann
1.1A, (B)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 0114, GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN) FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann

UN-nummer 0114
Navn GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN) FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.1A
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (B)
Spesielle bestemmelser 266
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P110(b)
Spesielle emballeringsbestemmelser PP42
Bestemmelser om samemballering MP20
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1