0094
LYSSATS
1.1G, (B1000C)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0094, LYSSATS

UN-nummer 0094
Navn LYSSATS
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.1G
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B1000C)
Spesielle bestemmelser 660
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P113
Spesielle emballeringsbestemmelser PP49
Bestemmelser om samemballering MP20
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2 V3
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1