0082
SPRENGSTOFF, TYPE B
1.1D, (B1000C)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0082, SPRENGSTOFF, TYPE B

UN-nummer 0082
Navn SPRENGSTOFF, TYPE B
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.1D
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B1000C)
Spesielle bestemmelser 617
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P116 IBC100
Spesielle emballeringsbestemmelser PP61 PP62 B9
Bestemmelser om samemballering MP20 MP21
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2 V3 V12
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1