0070
KABELKUTTERE, EKSPLOSIVE
1.4S, (E)
Ubegrenset mengde

Data for UN 0070, KABELKUTTERE, EKSPLOSIVE

UN-nummer 0070
Navn KABELKUTTERE, EKSPLOSIVE
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4S
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P134 LP102
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1