0020
AMMUNISJON, GIFTIG med sprengladning, utstøterladning eller drivladning
1.2K, (-) IKKE TILLATT TRANSPORTERT
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 0020, AMMUNISJON, GIFTIG med sprengladning, utstøterladning eller drivladning

UN-nummer 0020
Navn AMMUNISJON, GIFTIG med sprengladning, utstøterladning eller drivladning
Kommentar IKKE TILLATT TRANSPORTERT
Klasse 1
Klassifisering 1.2K
Emballasjegruppe
Faresedler
Farenummer
Transportkategori
Tunnel restriksjonskode
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder
Unntatte mengder
Emballeringsbestemmelser
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten