0012
AMMUNISJON, KALDT PROSJEKTIL eller AMMUNISJON, HÅNDVÅPEN
1.4S, (E)
Ubegrenset mengde

Data for UN 0012, AMMUNISJON, KALDT PROSJEKTIL eller AMMUNISJON, HÅNDVÅPEN

UN-nummer 0012
Navn AMMUNISJON, KALDT PROSJEKTIL eller AMMUNISJON, HÅNDVÅPEN
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4S
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 364
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P130 LP101
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23 MP24
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1