Klasse 4.3, "Stoffer som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand"