0512
DETONATORER, ELEKTRONISKE programmerbare til sprængningsformål
1.4B, (E)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0512, DETONATORER, ELEKTRONISKE programmerbare til sprængningsformål

UN-nummer 0512
Navn DETONATORER, ELEKTRONISKE programmerbare til sprængningsformål
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.4B
Emballagegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P131
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1