268
1741
BORTRICHLORID
2.3 (8), (C/D)

Data for UN 1741, BORTRICHLORID

UN-nummer 1741
Navn BORTRICHLORID
Comment
Klasse 2
Klassificering 2TC
Emballagegruppe
Faresedler 2.3+8
Farenummer 268
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36 CV4
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S14