X839
1724
ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISERET
8 (3), II, (D/E)

Data for UN 1724, ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISERET

UN-nummer 1724
Navn ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISERET
Comment
Klasse 8
Klassificering CF1
Emballagegruppe II
Faresedler 8+3
Farenummer X839
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 386 676
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P010
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP15
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T10
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2 TP7
Tankkode for ADR-tank L4BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V8
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S4