60
1702
1,1,2,2-TETRACHLORETHAN
6.1, II, (D/E)

Data for UN 1702, 1,1,2,2-TETRACHLORETHAN

UN-nummer 1702
Navn 1,1,2,2-TETRACHLORETHAN
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T1
Emballagegruppe II
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 100 ml
Undtagne mængder E4
Emballeringsforskrifter P001 IBC02
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP15
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S19