66
1698
DIPHENYLAMINCHLORARSIN
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1698, DIPHENYLAMINCHLORARSIN

UN-nummer 1698
Navn DIPHENYLAMINCHLORARSIN
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T3
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1+7a
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P002
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP18
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T6
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank S10AH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S14