1687
NATRIUMAZID
6.1, II, (E)

Data for UN 1687, NATRIUMAZID

UN-nummer 1687
Navn NATRIUMAZID
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T5
Emballagegruppe II
Faresedler 6.1
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 500 g
Undtagne mængder E4
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S19