60
1624
KVIKSØV(II)CHLORID
6.1, II, (D/E)

Data for UN 1624, KVIKSØV(II)CHLORID

UN-nummer 1624
Navn KVIKSØV(II)CHLORID
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T5
Emballagegruppe II
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 500 g
Undtagne mængder E4
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28 CV12
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S19