83
1604
ETHYLENDIAMIN
8 (3), II, (D/E)

Data for UN 1604, ETHYLENDIAMIN

UN-nummer 1604
Navn ETHYLENDIAMIN
Comment
Klasse 8
Klassificering CF1
Emballagegruppe II
Faresedler 8+3+2.2
Farenummer 83
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001 IBC02
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP15 MP4
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L4BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2