66
1602
FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1602, FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.

UN-nummer 1602
Navn FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T1
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E5
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP8 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S14