60
1601
DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.
6.1, III, (E)

Data for UN 1601, DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.

UN-nummer 1601
Navn DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T2
Emballagegruppe III
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAH L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP7
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9