60
1600
DINITROTOLUENER, SMELTEDE
6.1, II, (D/E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1600, DINITROTOLUENER, SMELTEDE

UN-nummer 1600
Navn DINITROTOLUENER, SMELTEDE
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T1
Emballagegruppe II
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP3
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S19