60
1597
DINITROBENZENER, FLYDENDE
6.1, III, (E)

Data for UN 1597, DINITROBENZENER, FLYDENDE

UN-nummer 1597
Navn DINITROBENZENER, FLYDENDE
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T1
Emballagegruppe III
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P001 IBC03 LP01 R001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19 MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V12
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28 CV10
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9