1589
CYANOGENCHLORID, STABILISERET
2.3 (8), (D)

Data for UN 1589, CYANOGENCHLORID, STABILISERET

UN-nummer 1589
Navn CYANOGENCHLORID, STABILISERET
Comment
Klasse 2
Klassificering 2TC
Emballagegruppe
Faresedler 2.3+8
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (D)
Særlige bestemmelser 386 676 138
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9 MP15
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V8
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S4 S14