26
1581
CHLORPICRIN OG METHYLBROMID, BLANDING med mere end 2% chlorpicrin
2.3, (C/D)

Data for UN 1581, CHLORPICRIN OG METHYLBROMID, BLANDING med mere end 2% chlorpicrin

UN-nummer 1581
Navn CHLORPICRIN OG METHYLBROMID, BLANDING med mere end 2% chlorpicrin
Comment
Klasse 2
Klassificering 2T
Emballagegruppe
Faresedler 2.3
Farenummer 26
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T50 (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank PxBH(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S14