66
1570
BRUCIN
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1570, BRUCIN

UN-nummer 1570
Navn BRUCIN
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T2
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1+5.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser 43
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E5
Emballeringsforskrifter P002 IBC07
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP18
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T6
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank S10AH L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V10
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S14