64
1567
BERYLLIUM, PULVER
6.1 (4.1), II, (D/E)

Data for UN 1567, BERYLLIUM, PULVER

UN-nummer 1567
Navn BERYLLIUM, PULVER
Comment
Klasse 6.1
Klassificering TF3
Emballagegruppe II
Faresedler 6.1+4.1
Farenummer 64
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 500 g
Undtagne mængder E4
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP10 MP24
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S19