66
1565
BARIUMCYANID
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1565, BARIUMCYANID

UN-nummer 1565
Navn BARIUMCYANID
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T5
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E5
Emballeringsforskrifter P002 IBC07
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP18
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T6
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank S10AH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V10
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S14