66
1560
ARSENTRICHLORID
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1560, ARSENTRICHLORID

UN-nummer 1560
Navn ARSENTRICHLORID
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T4
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P602
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP8 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T14
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28 CV4
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S14