66
1556
ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1556, ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)

UN-nummer 1556
Navn ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T4
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser 43 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E5
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP8 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T14
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2 TP27
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S14