58
1511
CARBAMIDHYDROGENPEROXID (UREAHYDROGENPEROXID)
5.1 (8), III, (E)

Data for UN 1511, CARBAMIDHYDROGENPEROXID (UREAHYDROGENPEROXID)

UN-nummer 1511
Navn CARBAMIDHYDROGENPEROXID (UREAHYDROGENPEROXID)
Comment
Klasse 5.1
Klassificering OC2
Emballagegruppe III
Faresedler 5.1+8
Farenummer 58
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse