665
1510
TETRANITROMETHAN
6.1 (5.1), I, (B/D)

Data for UN 1510, TETRANITROMETHAN

UN-nummer 1510
Navn TETRANITROMETHAN
Comment
Klasse 6.1
Klassificering TO1
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1+5.1
Farenummer 665
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B/D)
Særlige bestemmelser 354 609
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P602
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP8 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S14