1504
NATRIUMPEROXID
5.1, I, (E)

Data for UN 1504, NATRIUMPEROXID

UN-nummer 1504
Navn NATRIUMPEROXID
Comment
Klasse 5.1
Klassificering O2
Emballagegruppe I
Faresedler 5.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P503 IBC05
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2 MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V10
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20